Zadzwoń: (032) 202 15 46

Nowość w ofercie Sage – ERP w modelu abonamentowym

Z przyjemnością informujemy, że od 1 lipca 2013 przekazujemy do użytkowania System Zarządzania Forte w modelu abonamentowym. Teraz przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem systemu ERP będą mogli wybrać między zakupem licencji bezterminowej, który wiąże się z jednorazowym wysokim kosztem, a abonamentem dającym możliwość korzystania z systemu za znacznie niższą opłatą.

Firmy dynamicznie rozwijające się, bądź planujące wejście na tę ścieżkę, potrzebują narzędzia, które umożliwi efektywne zarządzanie wszystkimi procesami przedsiębiorstwa. Oprogramowania będącego realnym wsparciem dla obowiązujących procedur funkcjonujących w ramach konkretnego schematu organizacyjnego. Jednocześnie, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju, często nie mogą jednorazowo przeznaczyć określonego budżetu na oprogramowanie. Dla takich właśnie firm stworzyliśmy Forte w abonamencie.

Forte w abonamencie daje możliwość korzystania z systemu za znacznie niższą cenę. Na podstawie opłaty abonamentowej uiszczanej z góry uzyskasz roczną licencję na oprogramowanie. W zakresie abonamentu ponadto otrzymujesz aktualizację systemu i 5 konsultacji technicznych.

Decydując się na skorzystanie z dostępu do Systemu Forte w abonamencie zyskujesz:

 • Niski koszt rozpoczęcia pracy z systemem ERP. Koszty niezbędne do rozpoczęcia pracy z systemem mogą być nawet połowę niższe w porównaniu do zakupu oprogramowania z licencją bezterminową. Takie rozwiązanie otwiera nowe możliwości lokowania budżetu, np. na zaawansowane usługi wdrożeniowe, zakup większej ilości modułów lub stanowisk, czy szkolenia.
 • Bezpieczeństwo prawne i podatkowe. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania otrzymywane przez cały czas trwania abonamentu gwarantują, że Twoja firma będzie zawsze miała dostęp do najnowszej wersji systemu. Oprogramowanie będzie na bieżąco dostosowywane do zmieniających się przepisów i jednocześnie rozwijane o nowe funkcjonalności.
 • Przewidywalne koszty utrzymania i finansowania systemu. Rozłożone w czasie, znane koszty związane z użytkowaniem oprogramowania pozwalają na precyzyjne rozporządzanie budżetem firmy. Poprawia to znacząco płynność finansową przedsiębiorstwa oraz zwiększa jego wiarygodność w oczach kontrahentów.
 • Ograniczone ryzyko inwestycji oraz świadome użytkowanie w czasie. Gdy czas trwania Twojego abonamentu będzie dobiegał końca - poinformujemy Cię o tym. Sam zdecydujesz, czy kontynuować pracę z Systemem Forte. Nasze rozwiązanie pozwala elastycznie reagować na aktualną sytuację rynkową i kondycję finansową przedsiębiorstwa.

System Zarządzania Forte dostosowany do zmian prawnych

Informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Systemu Forte 2013. Wersja 2013 dostosowuje System Forte do zmian prawnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2013

Zmiany w Systemie Zarządzania Forte 2013 wynikają z:

 • Ustawy nowelizacyjnej VAT 2013 oraz projektów Rozporządzeń Ministra Finansów;
 • Ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce;
 • Rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej;
 • Rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług;

Klienci, posiadający aktywny abonament na aktualizację oprogramowania otrzymują nowe wersje Systemu Forte w ramach abonamentu.

Dostosowanie Systemu Zarządzania Forte do zmian prawno-podatkowych, obowiązujących przedsiębiorców od stycznia 2013 roku, obejmuje m.in.:

 • Kontrolę przepływów finansowych oraz szybką identyfikację niezapłaconych i przeterminowanych zobowiązań wspierająca obsługę ulgi na „złe długi”
 • Wsparcie w dokonaniu korekty podstawy opodatkowania w podatku dochodowym oraz amortyzacji środków trwałych z tytułu niezapłaconych zobowiązań (jest to o tyle istotne, że brak terminowego skorygowania podatku naliczonego o niezapłacone zobowiązania będzie podlegać 30% sankcji)
 • Obsługę nowych zasad pełnej metody kasowej, w tym automatyczną kontrolę w programach przypisania do właściwego okresu rozliczeń VAT
 • Kontrolę biznesową, która – dzięki specjalnym raportom - umożliwia natychmiastowe wykazanie prawidłowości zaistnienia i przebiegu transakcji biznesowych m.in.: w przypadku kontroli skarbowej
 • Bezproblemową ewidencję faktury uproszczonej, dzięki automatycznemu wyliczaniu kwoty netto oraz automatycznemu wyliczaniu stawki VAT i ułatwieniom w wypełnianiu rejestru VAT
 • Przejście na fakturowanie elektroniczne dla wszystkich lub wybranych kontrahentów, wraz z obsługą zgody domniemanej oraz licznymi ułatwieniami w księgowaniu faktur elektronicznych
 • Właściwe oznaczanie faktur VAT i pro forma
 • Wystawianie faktury przez nabywcę
 • Nowy mechanizm podpisywania deklaracji VAT 7 dla osób fizycznych bez konieczności użycia podpisu elektronicznego
 • Deklarację CIT-8
 • Aktualny wzór formularza PIT-8AR
 • Aktualne, obowiązujące w 2013 roku wartości wskaźników m.in.: minimalna podstawa wymiaru zasiłków, najniższe wynagrodzenie, kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, współczynnik do ekwiwalentu, miesięczna ulga podatkowa ustawowa, roczna ulga podatkowa, podstawy naliczenia składki ZUS, maksymalna roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (itd.)
 • Obsługę odbioru dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy
 • Elastyczne zarządzanie urlopami pracowniczymi oraz ewidencjonowanie i rozliczanie urlopu w godzinach

Zachęcamy do zakupu Systemu Zarządzania Forte, który zapewni Państwu bezpieczeństwo prawne oraz płynne przejście zmiany w przepisach.
 

Forte: obsługa najnowszego Płatnika

System Zarządzania Forte współpracuje z najnowszą wersją programu Płatnik

Informujemy, że System Forte jest dostosowany do współpracy z najnowszą wersją programu Płatnik 8.01.001 A. Prawidłowe naliczenie składek ZUS za luty 2012 i kolejne miesiące następuje tylko poprzez najnowszą wersję Płatnika.

Informujemy, że aktualne wersje Systemu Forte 2012 i 2012.a współpracują z najnowszą wersją programu Płatnik 8.01.001 A.

Dokumenty za luty 2012 i kolejne miesiące należy wysyłać do ZUS tylko poprzez nową wersję programu Płatnik, bo umożliwia ona prawidłowe naliczenie składek.

Aktualizacja jest związana z wprowadzeniem:

1) (od 1.09.2011) PESEL jako podstawowego identyfikatora w dokumentach ubezpieczeniowych podatników. Prawie na wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych należy obligatoryjnie podać imię i nazwisko oraz PESEL. Tylko dla cudzoziemców zamiast PESEL może to być numer i seria paszportu. Numerem NIP posługujemy się tylko przy formularzach ZCNA, ZIUA, ZWUA.

2) nowej stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe w wysokości 8% podstawy wymiaru. Nowa wersja programu Płatnik uwzględnia też zmianę proporcji finansowania nowej stopy procentowej składki

Wersja 8.01.001A programu Płatnik więcej informacji


Wyszukaj dodatek dla siebie

Poznaj nasze dodatki

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki