Zadzwoń: (032) 202 15 46

Szkolenia

Moduł wspiera zarządzanie systemem szkoleń pracowniczych oraz procesem oddelegowania pracowników na szkolenia zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Umożliwia rejestrację wniosków szkoleniowych, ich akceptację przez przełożonych, powiadomienie o szkoleniach, zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia. Współpracuje ściśle z modułem Forte Ocena Pracownicza w zakresie planowania rozwoju pracownika.

Szkolenia pozwala na:

 • optymalizację obsługi szkoleń wewnętrznych
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o udziale w szkoleniach przez poszczególnych pracowników
 • planowanie rozwoju pracownika poprzez udział w odpowiednich szkoleniach
 • analizę zapotrzebowania różnego rodzaju szkoleniami wewnątrz firmowymi
 • usprawnienie obiegu akceptacji zgłoszeń pracowników na szkolenia
 • szeroki dostęp do pełnej informacji o planowanych i organizowanych szkoleniach

Rekrutacja (wycofany)

Moduł wspomaga zarządzanie procesem rekrutacji oraz wyraźnie obniża jego koszty poprzez znaczną automatyzację pracy i wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów. Papierowe CV oraz inne materiały gromadzone są w bazie danych, w której można łatwo i szybko odnaleźć kandydata z wymaganymi kwalifikacjami. Proces rozpoczyna się od złożenia zapotrzebowania na otwarcie stanowiska, przez gromadzenie danych, tworzenie raportów i wyszukiwanie odpowiednich kandydatów, aż po planowanie spotkań, ocenianie rozmowy kwalifikacyjnej i zatrudnienie.

Rekrutacja to:

 • szybki dostęp do bazy potencjalnych pracowników
 • optymalizacja procesu rekrutacyjnego
 • wsparcie wizerunku firmy jako pracodawcy wobec potencjalnych kandydatów

Ocena pracownicza

Umożliwia zarządowi ukierunkowanie wysiłków pracowników na realizację konkretnych celów wynikających ze strategii firmy. Usprawnia proces oceny pracowników – ich celów biznesowych, rozwojowych oraz kompetencji, a następnie ocenę poziomu ich realizacji. Elastyczność modułu pozwala na dostosowanie procesu i kryteriów oceny do specyfiki firmy, jej potrzeb biznesowych oraz oczekiwań wobec pracowników. Informacje zgromadzone w systemie są chronione prawem dostępu i możliwe do przejrzenia przez pracownika i jego przełożonego w ciągu całego roku (finansowego, kalendarzowego) cały rok, co ułatwia śledzenie historii ocen oraz monitorowanie poziomu realizacji aktualnie przydzielonych celów.

Ocena Pracownicza wspiera:

 • realizację celów przedsiębiorstwa
 • planowanie rozwoju pracowników i rozwoju przedsiębiorstwa
 • podniesienie motywacji pracowników poprzez rzetelną okresową ocenę realizacji zadań i weryfikację celów

Karty Pracy

Moduł w przygotowaniu.
Moduł ułatwia ewidencję oraz rozliczenie czasu pracy pracowników z podziałem na projekty lub działy. Elastyczny system doboru parametrów pozwala określić sposób i czas rejestracji spóźnień, nadgodzin, nieobecności. Po zaakceptowaniu, informacje o czasie pracy automatycznie modyfikują kalendarze pracowników w module Forte Kadry i Płace i są wykorzystywane w procesie naliczania płac.

W pełni zintegrowany z modułem Forte Kadry i Płace w zakresie rejestracji czasu pracy i wyliczania wynagrodzeń oraz z Forte Finanse i Księgowość odnośnie dekretacji kosztów pracy.

Karty Pracy umożliwiają:

 • ograniczenie pracochłonności ewidencji kosztów pracy
 • unikanie błędów w ewidencji kosztów pracy poprzez automatyzację rejestracji i obiegu
 • kontrolę procesu ewidencji kosztów pracy przez przełożonego
 • dostarczenie rzetelnej informacji kosztowej i zarządczej
 • zwiększenie dokładności ewidencji kosztów pracy poprzez dopasowanie reguł i zasad ewidencji do specyfiki przedsiębiorstwa

Kadry i Płace

Moduł obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika . Elementy procesu realizowane są poprzez zestaw czynności od zatrudnienia, obsługi ewidencji, rejestracji czasu pracy i nieobecności, po odejście pracownika i wyrejestrowanie z ewidencji ubezpieczeń.

System pozwala na pełną ewidencję wynagrodzeń(umowy o pracę, cywilnoprawne) generowanie list płac, współpracuje z systemami bankowości elektronicznej* oraz umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów.

Odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych teczkach pracowniczych.
Moduł jest w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych – rejestruje kompletną informację o dokonanych zmianach i chroni dane przed dostępem osób niepowołanych.

Automatyzuje rozliczenia podatkowe oraz wystawianie przelewów z tytułu wynagrodzeń . Umożliwia automatyczne wprowadzanie zmian w ewidencji kadrowej oraz systemie wynagrodzeń w zamkniętych miesiącach wraz z obsługą ich skutków. Ułatwia także kontrolę ewidencji zdarzeń oraz przygotowanie skorygowanych deklaracji. Obsługuje wszystkie wzory przelewów, generując pliki elektroniczne lub przelewy papierowe (w formie nadruków lub gotowych druków).

Pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych pracowników i firmy. Obsługuje także wszystkie zagadnienia związane z kontrolą i obliczaniem składek oraz kontrolą limitów ubezpieczeń społecznych, funduszy poza ubezpieczeniowych (FGŚP oraz Fundusz Pracy) i ubezpieczenia zdrowotnego. W pełni zintegrowany z systemem, włącznie z dekretacją kosztów wynagrodzeń do modułu Forte Finanse i Księgowość oraz z modułami Forte Nieobecności, Forte Karty Pracy, eRaporty HR.
Kadry i płace to:
 • efektywna obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa
 • zoptymalizowane kosztów obsługi dzięki możliwości zastosowania gotowych elementów ułatwiających naliczanie wynagrodzeń
 • automatyzacja skomplikowanych procesów np.: ewidencji i rozliczania zasiłków chorobowych oraz urlopów
 • kompleksową obsługa współpracy z urzędami (ZUS, US i inne):
  • dostęp do deklaracji podatkowych z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.
  • współpraca z programem Płatnik
  • współpraca z programem SODiR Offline tj. zakładami pracy chronionej, przygotowanie deklaracji do PFRON wraz z załącznikami w postaci elektronicznej
 • zwiększona efektywność działów kadrowo-płacowych dzięki automatyzacji standardowych czynności
 • współpraca z systemami bankowości elektronicznej*
Funkcjonalność niestandardowa, wymaga dodatkowego zamówienia przez Klienta

Rozszerzenie standardowych funkcjonalności

Zestawienie wybranych list płac w układzie pionowym.

 • Umożliwia automatyczne uporządkowanie numeracji ewidencyjnej wprowadzając porządek i utrzymując prawidłową kolejność. Eliminuje konieczność czasochłonnego ręcznego generowania i porządkowania numerów dla dokumentacji.
   

Raport miesięczny ZUS RMUA

 • Umożliwia w łatwy i szybki sposób dokonanie i rejestrację kompensaty w systemie finansowo-księgowym.
 • Wspiera porządkowanie rozrachunków.
   

Polecenie księgowania (Excel)

 • Służy głównie do celów analitycznych i umożliwia wykorzystanie pozyskanych danych w innych zestawieniach bądź wyliczeniach. Umożliwia kontrolę danych przesyłanych do systemów finansowo-księgowych.
   
 

Więcej artykułów…

 1. E-Raporty HR
 2. Nieobecności
 3. Intranet

Wyszukaj dodatek dla siebie

Poznaj nasze dodatki

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki