Zadzwoń: (032) 202 15 46

Ewidencja Pojazdów

Moduł wspomaga ewidencję przebiegu pojazdów firmowych jak i prywatnych wykorzystywanych dla celów służbowych. Umożliwia, we współpracy z modułem Forte Delegacje Krajowe, przydzielanie pojazdów firmowych na czas wyjazdów służbowych.

Ewidencja Pojazdów wpływa na:

 • kontrolę wydatków na pojazdy firmowe lub użytkowane przez pracowników
 • optymalizację kosztów
 • uproszczenie naliczania ryczałtów za użytkowanie auta prywatnego do celów służbowych

Zasoby Organizacji

Moduł umożliwia realizację procesów organizacji w zakresie dostępu pracowników do określonych zasobów przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy dostęp do tych zasobów wymaga akceptacji innych osób dysponujących zasobem. Ogólność pojęć i mechanizm obiegu akceptacji pozwala na zastosowanie modułu w bardzo specyficznych scenariuszach, tak aby zapewnić kontrolę dostępu pracowników do ograniczonych czy też wrażliwych zasobów organizacji.

Zasoby Organizacji umożliwiają:
 • zwiększenie bezpieczeństwa i optymalizację kosztów w zakresie dostępu pracowników do zasobów firmy
 • kontrolę dostępu pracowników do zasobów firmy
 • precyzyjne informowanie kadry kierowniczej o przydzielonych pracownikom dostępach do zasobów (raporty, zgodne ze standardami organizacyjnymi ISO)

Majątek IT

Moduł poszerza funkcjonalność Forte Majątek Trwały odnośnie wyposażenia w sprzęt IT. Ułatwia działom IT ewidencję i zarządzanie tym majątkiem dzięki pełnej informacji dla o rodzaju, typie oraz historii użytkowania przez pracownika powierzonego sprzętu. Aby nadążyć za wymaganiami technologicznymi, wymuszającymi modernizację komputerów np.: poprzez wymianę poszczególnych komponentów moduł wspomaga także szczegółową ewidencję wyposażenia w zakresie części składowych urządzeń IT będących w użytkowaniu pracownika. Pozwala na raportowanie awaryjności poszczególnych składników majątku IT. Moduł wymaga wcześniejszej implementacji Forte Majątek Trwały, współpracuje ściśle z modułem Forte Help Desk IT.

Majątek IT pozwala na:

 • obniżenie kosztów serwisu sprzętu IT
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi procesu rozliczenia pracownika z posiadanego wyposażenia IT
 • uproszczenie procesu inwentaryzacji sprzętu IT
 • kontrolę wykorzystania powierzonego sprzętu przez pracownika

Struktura organizacji

Moduł niezbędny do właściwej implementacji i wszystkich pozostałych elementów Systemu Forte z obszaru Zarządzania Zasobami: zarówno Majątkiem Przedsiębiorstwa, jak i Kapitałem Ludzkim. Umożliwia odwzorowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie struktury organizacyjnej, hierarchii zależności służbowych, według których procesowane są różne zdarzenia biznesowe z udziałem pracowników.

Elastyczna struktura uprawnień jak i rozbudowany  system akceptacji, uwzględniający zastępstwa pozwalają na dopasowanie do indywidualnych potrzeb organizacji.

Majątek Trwały

Moduł wspomaga ewidencję przydzielania majątku trwałego i wyposażenia pracownikom przedsiębiorstwa. Umożliwia przypisanie odpowiedzialności za wyposażenie konkretnej osobie. Każdy pracownik ma stały dostęp do bieżącej informacji o przydzielonych elementach wyposażenia i środkach trwałych oraz każdej zmianie w tym zakresie.

Majątek Trwały:
 • wpływa na zmniejszenie kosztów serwisu środków trwałych i wyposażenia
 • ułatwia obsługę procesu rozliczenia się z przydzielonego wyposażenia i środków trwałych
 • pozwala na zmniejszenia pracochłonności procesu inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia użytkowanego przez pracowników
 • podnosi poczucie odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie przedsiębiorstwa

Wyszukaj dodatek dla siebie

Poznaj nasze dodatki

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki