Zadzwoń: (032) 202 15 46

Delegacje Krajowe

Moduł wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych.
Umożliwia przełożonym kontrolowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza działom finansowym lub księgowym precyzyjnej informacji o wyjazdach służbowych pracowników. Zintegrowany z modułami: finansowo-księgowym, Forte Nieobecności w zakresie akceptacji przez przełożonego wyjazdów służbowych jako nieobecności, Forte Rozliczenia Pracownicze odnośnie rozliczania kosztów podróży służbowej, Forte Zaliczki Pracownicze w zakresie składania wniosków o zaliczki na poczet kosztów podróży służbowej.

Delegacje Krajowe umożliwia:

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych
 • skuteczną kontrolę kosztów wyjazdów
 • podniesienie motywacji i komfortu pracowników, dzięki stałemu dostępowi do informacji o statusie delegacji

e-Deklaracje

e-Deklaracje to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów. Proces składania deklaracji przebiega w pełni automatycznie, a Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest przesyłane zaraz po wysłaniu dokumentów. Elektroniczne archiwum umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniej deklaracji. Aplikacja e-Deklaracje przynosi ponadto wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów dla urzędów, zakupu kopert i znaczków oraz dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną.

e-Deklaracje to:

 • automatyzacja i uproszczenie procesu składania deklaracji
 • skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania formularzy podatkowych oraz deklaracji
 • bieżące monitorowanie statusu sporządzonych deklaracji
 • gwarancja prawidłowo składanych deklaracji
 • wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zachowanie poufności dzięki systemowi szyfrowania danych
 • dostęp on-line do urzędów elektronicznych

Finanse i Księgowość

Moduł obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont. Wielopoziomowa budowa planu kont, różne warianty układu rachunku zysków i strat czy bilansu umożliwiają wykonywanie wielu rodzajów sprawozdań dla różnych celów.

Główne zalety systemu:

 1. Prostota obsługi i automatyzacja przyspieszają proces dekretacji dokumentu oraz jego poprawność.
 2. Wszystkie informacje bezpośrednio widoczne są w księdze głównej, rozrachunkach oraz rejestrach VAT.
 3. Rejestracja zdarzeń gospodarczych w walutach obcych zarówno w zapisach jak i rozrachunkach oraz automatyczne rozliczenia różnic kursowych.
 4. Dodatkowe mechanizmy to m.in. interfejsy do wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej.

 

Finanse i Księgowość to:

 • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności śledzenie kondycji finansowej i szybkie reagowanie na zmiany
 • zmniejszenie ryzyka finansowego i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • podniesienie efektywności i jakości pracy działów finansowo-księgowych poprzez automatyzację wielu rutynowych czynności np.: sprawozdań finansowych, deklaracji, wyliczania różnic kursowych oraz wsparcie w windykacji należności
 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, oszczędność czasu i nakładów poprzez możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości
 • obniżenie kosztów dzięki pełnej integracji z modułami: Budżetowanie, Kontroling, Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów, Planowanie Płynności Finansowej czy Analizy Finansowe

Kasa

Moduł pozwala na kompleksową obsługę operacji pieniężnych wyrażonych zarówno w złotych jak i walutach obcych. Proces obrotu gotówki umożliwia ewidencję zdarzeń gospodarczych, rozliczanie podmiotów, wystawianie dokumentów, sporządzanie raportów. Realizacja transakcji następuje poprzez przypisanie użytkownika do stanowiska kasowego co zwiększa bezpieczeństwo. Dokumenty kasowe są księgowane na kontach, a informacje o płatności aktualizują stan rozrachunków, wpływa to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakość obsługi. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym w zakresie ewidencji operacji pieniężnych oraz rozliczeń płatności.

Kasa:

 • obniża koszty i skraca czasu obsługi operacji kasowo-pieniężnych
 • zmniejsza pracochłonność poprzez automatyzację typowych czynności kasowych
 • gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji
 • podnosi efektywność, jakość, komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa Użytkowników
 • wpływa na poprawę wizerunku firmy - profesjonalizm na stanowisku kasowym

Obieg Dokumentów


Rozwiązanie wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Narzędzia skanowania dokumentów oraz możliwość przechowywania elektronicznych kopii w centralnej bazie danych zabezpieczają oryginały przed zniszczeniem lub zgubieniem. Elastyczny system akceptacji merytorycznej i księgowej w połączeniu z funkcją kosztowego podziału dokumentu zapewniają odpowiedni nadzór nad właściwym przypisaniem kosztów do komórki organizacyjnej lub projektu. Automatyczna dekretacja i transfer danych do modułu finansowo-księgowego czy handlowego obniżają koszty obsługi procesu. Centralne archiwum oraz narzędzia wyszukiwania zapewniają szybki dostęp do dokumentów, historii akceptacji i zmian.

Obieg Dokumentów pozwala na:

 • zmniejszenie pracochłonności i kosztów obsługi procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy
 • skrócenie czasu akceptacji dokumentów i dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych do terminowej akceptacji
 • łatwe i sprawne zarządzanie dokumentami przedsiębiorstwa
 • podniesienie komfortu i jakości pracy wielu działów
 • bezpośrednią kontrolę kosztów przez kadrę zarządzającą
 • bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji - „dokument elektroniczny nie ginie”
 • ograniczenie błędów alokacji kosztów i monitoringu kosztów dla procesu budżetowania
 • bezpośredni i szybki dostęp do potrzebnej informacji

Wyszukaj dodatek dla siebie

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki