Zadzwoń: (032) 202 15 46

Analizy Finansowe

Rozwiązanie pozwalające wykonać szeroko rozumianą analizę finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa – od typowych zagadnień rachunkowości finansowej, takich jak: Rachunek Zysków i Strat czy Bilans, po analizy zarządcze, w tym m.in., różnego rodzaju raporty przychodowo-kosztowe w dowolnym układzie przedmiotowo-podmiotowym.

Moduł ułatwia definiowanie dowolnych wskaźników finansowych i ekonomicznych pomocnych w monitorowaniu kondycji przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia również tworzenie arkuszy rozliczeń kosztów pośrednich niezbędnych do rozliczeń produkcji, czy różnego rodzaju kalkulacji wynikowo-ofertowych.

Dodatkowo analizie podlegają również rozrachunki, gdzie można wykonać szereg zestawień, np. wiekowanie czy zestawienia należności, które mogą być pomocne w procesie windykacyjnym. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu w arkusz kalkulacyjny MS Excel można w łatwy, szybki i wygodny sposób wykorzystywać wszystkie jego funkcje.

Tworzyć gotowe wzory raportów, modelować dane, budżetować. Dodatkowy mechanizm integracji z modułem finansowo-księgowym pozwala na natychmiastowe i automatyczne pobieranie danych, co zwiększa szybkość, bezpieczeństwo oraz eliminuje możliwość popełnienia błędu.

Zalety programu Analizy Finansowe systemu Forte:

 • szybkie tworzenie wszelkich analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych, jak również dla zewnętrznych instytucji finansowych
 • znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na dotarcie do danych finansowych i przeprowadzenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie
 • elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi w zależności od potrzeb użytkownika
 • zwiększenie komfortu pracy i wysoka skuteczność ochrony danych
 • natychmiastowa informacja, dzięki gotowym zestawieniom i raportom
 • modelowanie danych oraz rozbudowa funkcjonalności, dzięki współpracy z programem MS Excel

Kontroling

Moduł dostarcza narzędzi do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o przebiegu procesów gospodarczych w oparciu o metody rachunkowości zarządczej. Wielowymiarowa analiza danych pozwala na ocenę rentowności prowadzonych działań w dowolnych przekrojach np. wg działu centrów kosztów lub projektów. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie realizacji planów finansowych w odniesieniu do wybranej wersji budżetu. Sprzyja decentralizacji zarządzania operacyjnego: dzięki systemowi uprawnień możliwe jest udostępnianie informacji zgodnie z potrzebami różnych szczebli zarządzania, z dowolnego miejsca w firmie lub poza nią poprzez strony www. Natychmiastowy dostęp do informacji zarządczych, obejmujący dowolny przedział czasowy odciąża dział kontrolingu od przygotowywania raportów na żądanie. Automatyczne zasilenie danymi z systemu oraz łatwość tworzenia raportów i analiz (nie wymaga ręcznego tworzenia i wypełniania arkuszy Excela) wpływa na podniesienie motywacji i komfortu pracy.

Współpracuje z pozostałymi modułami systemu: Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel, Forte Budżetowanie w zakresie gromadzenia niezbędnych informacji.

Kontroling umożliwia:

 • realizację strategii przedsiębiorstwa zgodnie z założeniami
 • monitoring i sterowanie realizacją celów strategicznych i operacyjnych firmy
 • planowanie i kontrolę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • redukcję kosztów dzięki możliwości wprowadzenia rachunku ośrodków odpowiedzialności
 • wzrost przychodów poprzez optymalne wykorzystanie i alokację zasobów
 • obniżenie ogólnych kosztów poprzez eliminację kosztów niegospodarności
 • wzrost efektywności pracy przedsiębiorstwa poprzez redukcję „wąskich gardeł” i wprowadzenie systemów motywacyjnych
 • podniesienie motywacji menedżerów poprzez decentralizację zarządzania
 • wsparcie pracowników w procesie podejmowania decyzji poprzez zestawy raportów i analiz dostarczonych na każdy poziom struktury organizacyjnej.

Budżetowanie(moduł wycofany)

Pozwala na skuteczne zarządzanie procesem budżetowania w przedsiębiorstwie. Umożliwia odzwierciedlenie struktury budżetowej organizacji. Najmniejsze elementy budżetu przedsiębiorstwa (plany cząstkowe) mogą się łączyć tworząc budżety główne dla całej firmy. Moduł umożliwia budżetowanie podmiotów (ośrodków odpowiedzialności, centrów przychodów, MPK) i przedmiotów (celów). Ułatwia wprowadzenie danych i kontrolę zatwierdzania budżetu na wszystkich etapach tego procesu. Automatycznie zestawia raporty z realizacji i wylicza odchylenia między wynikami planowanymi, a uzyskanymi. Zapewnia kontrolę poufności danych. Współpracuje z modułami Forte Finanse i Księgowość w zakresie informacji o podmiotach i przedmiotach procesu budżetowania oraz rodzajach przychodów i kosztów, Forte Handel w zakresie informacji dotyczących sprzedaży takich jak towary, grupy asortymentowe, kontrahenci czy dokumenty.

Budżetowanie:

 • ułatwia opracowanie spójnego budżetu przedsiębiorstwa
 • zapewnia efektywność procesu budżetowania i realizację strategii przedsiębiorstwa
 • gwarantuje wysoką jakość procesu budżetowania
 • umożliwia elastyczną aktualizację budżetów
 • zwiększa identyfikację kadry kierowniczej z celami operacyjnymi firmy i podnosi ich motywację
 • umożliwia efektywną alokację ograniczonych zasobów przedsiębiorstwa
 • wpływa na podniesienie skuteczności działań operacyjnych poprzez stały monitoring założeń i planów

Wyszukaj dodatek dla siebie

Poznaj nasze dodatki

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki