Zadzwoń: (032) 202 15 46

4Customer

4Customer Produkcja to system wspomagający zarządzanie produkcją. Został zaprojektowany specjalnie dla Systemu Zarządzania Forte oraz Systemu Symfonia. Współpracuje z modułami: handlowymi i finansowo-księgowymi tych systemów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm zajmujących się produkcją różnego rodzaju i formatu (wielkoseryjną i małoseryjną). Pozwala na dostosowanie metod i procesów produkcyjnych do zmieniających się potrzeb firmy.

 • Pozwala na zdefiniowanie poszczególnych etapów produkcji
 • Umożliwia efektywne zarządzanie produkcją, kosztami oraz ewidencjonowanie odpadów powstałych w czasie produkcji
 • Ułatwia pracę oraz podnosi efektywność działów: produkcji, księgowości poprzez zarządzanie procesami produkcyjnymi, możliwość obsługi wielu zleceń produkcyjnych oraz planowanie potrzeb produkcyjnych
 • Pozwala na dostosowanie metod i procesów produkcyjnych do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa
 • Umożliwia znaczne obniżenie kosztów produkcji poprzez kontrolę kosztów dodatkowych odpadów i zużytych surowców
 • Wydajne i szybkie dostarczanie informacji do podejmowania kluczowych decyzji
 • Pełna informacja o kosztach zleceń i planów produkcyjnych
 • Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych
 • Możliwość składania zapytań ofertowych do dostawców, w oparciu o raporty z systemu
 • Możliwość rozliczania grupy lub użytkownika z wadliwych partii towarowych
 • Automatyczny dostęp do zestawień z produkcji
 • Definiowanie norm w postaci kart technologicznych
 • Karty występują w formie: wyrobu gotowego, półproduktu i obróbki.
 • Definiowanie kart dokonywane jest poprzez wybranie sposobu pobrania ilości składników receptury z magazynu w sposób:
  • automatyczny
  • wynikający z ilości produkowanych wyrobów lub ręczny
  • uzależniony od osoby obsługującej realizacje zlecenia, gdzie możemy wprowadzić m.in. odchylenia od norm technologicznych.
 • System pozwala na tworzenie zmiennych wariantów np. różne surowce, operacje, odpady lub koszty do tego samego wyrobu.
 • System pozwale na przypisanie do receptury dowolnych wydruków w postaci rysunków technicznych, kart technologicznych i wielu innych.
 • Składniki magazynowe pobierane są z kartoteki programu Symfonia Handel.
 • Cena wyrobu przyjmowanego z produkcji może być kalkulowana na wiele sposobów:
  • cenę ewidencyjną,
  • cenę wynikającą ze składników receptury,
  • cenę rzeczywistą opartą na dokumentach magazynowych.
 • Wyrób gotowy może składać się z wielu półproduktów, z których każdy może być kalkulowany niezależnie.
 • Użytkownik może zdefiniować czasochłonność oraz określić magazyny, na które ma trafić wyrób i z jakich ma zostać pobrany surowiec.
 • Funkcja kalkulatora, pozwalająca na zsumowanie kosztów produkcji określonej partii, sprawdzenie czasochłonności jej wykonania.
System umożliwia utworzenie własnego słownika operacji oraz kosztów dodatkowych związanych z produkcją.
W zależności od ustawień systemu słowniki te wykorzystywane są do kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcji.
Proces produkcji rozpoczyna się od utworzenia planu produkcyjnego w którym decydujemy o ilości wyrobu produkowanego oraz technologii w jakiej będzie wyprodukowany.
Jednocześnie mamy możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych i w razie konieczności wygenerowania bilansu brakujących składników jeszcze przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do realizacji.
W przypadku kiedy wyrób gotowy składa się z półproduktów i jest konieczność wykonania tych półproduktów to program po zatwierdzeniu planu generuje zlecenie główne i podzlecenia na potrzebne półprodukty.
Wybrane cechy planu produkcyjnego:
 • dokument definiujący produkty i ilości do wykonania
 • uwzględnia bieżące stany magazynowe
 • możliwość dowolnego rozbicia składników produktów w dół na bazie zdefiniowanych kart technologicznych (tzn. planujemy wyrób gotowy X, który składa się z półproduktów, które możemy wyprodukować bądź pobrać z magazynu)
 • generowanie zleceń i podzleceń na bazie pozycji planu
 • możliwość sporządzenia bilansu materiałowego przed wygenerowaniem zleceń i rozpoczęciem produkcji.

Podstawowym elementem operacyjnym modułu jest zlecenie produkcyjne. Całą prace operacyjną wykonujemy na zleceniu, tj. wystawiamy dokumenty pobrania, przyjęcia oraz korekty, wprowadzamy wykonawców zlecenia, rejestrujemy rzeczywiste odpady i czasy, dzięki czemu możemy mieć kontrole nad powstałymi różnicami miedzy tym co jest w zdefiniowane w karcie a rzeczywistością.
Zlecenie produkcyjne ma 2 możliwe tryby obsługi: prostą kompletację, gdzie obsługuje się zestawy oraz tryb zaawansowany, który umożliwia dowolne operowanie materiałami oraz stanem zlecenia.
W zależności od konfiguracji systemu zlecenie produkcyjne może wyliczać cenę produktu w oparciu o wartości nominalne, wartości ewidencyjne, wartości rzeczywiste itp.
Możliwe jest także zmodyfikowanie listy materiałowej jak też dodanie dodatkowych kosztów, które nie były przewidziane na etapie definiowania technologii.
Każda z operacji technologicznych przechowuje dane na temat czasu nominalnego, czasu rzeczywistego oraz ilości wyprodukowanych w danym etapie procesu, co umożliwia dla przykładu kontrolę ilości braków w każdej z wykonanych operacji.
Ewidencja wykonawców pozwala na wprowadzenie daty operacji, kodu operacji, czasu wykonywania operacji oraz ilości wykonanej.
Umożliwia to zarówno automatyczne obliczanie rzeczywistych koszów operacji jak też daje do dyspozycji dokładne dane związane z pracownikami, a więc czasy przepracowane, sprawności, możliwość wyliczenia premii, a także w przypadku wersji Forte integrację z modułem kadrowo-płacowym. Wybrane cechy zlecenia:
 • zlecenia dzielą się na główne i podzlecenia (zlecenia zgodnie z hierarchią produkcji)
 • możliwość łatwego pobrania wszystkich składników receptury w ilości potrzebnej do skompletowania produktu w zadanej ilości
 • możliwość pobierania i zwracania pojedynczych materiałów - możliwość zaewidencjonowania składników uszkodzonych
 • możliwość zaewidencjonowania nadwyżek
 • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych
 • dokumenty magazynowe w Symfonii tworzone są automatycznie z poziomu zlecenia
 • rejestracja czasu pracy wykonawców
System zawiera również zaawansowany moduł raportujący, który za pomocą prostych zapytań do bazy SQL oraz narzędzia do prezentacji danych Crystal Reports przedstawia dane z bazy w dowolnym formacie i układzie. Moduł Raporty jest w pełni definiowalny, w zależności od wymagań poszczególnych klientów powstać może dowolny zestaw raportów wykorzystujących dane zawarte w bazach Produkcji, programu Symfonia Handel, FK, i innych.
Co najważniejsze, w jednym, centralnym miejscu mamy dostęp do możliwości przekrojowego, zbiorczego raportowania w oparciu o wszystkie dostępne dane. Wszystkie raporty z systemu możemy eksportować do kilku znanych formatów: pdf, rtf, doc, xls.

Wyszukaj dodatek dla siebie

Poznaj nasze dodatki

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki